Новите Еко стикери

CarAssist.bg

След не повече от месец ще бъдат въведени новите удостоверения за технически прегледи. Те ще бъдат придружени и от криптиран екостикер. Изпълнителна Агенция „Автомобилна администрация” (ИААА) въвежда тези промени с идеята автомобилите в страната да бъдат отделени в пет различни групи спрямо степента им на замърсяване на въздуха.

С въвеждането на екостикерите местните власти ще решават дали и какви ограничения за движение да налагат в различните градски зони. В този материал ние от CarAssist ще отговорим на въпросите, които смятаме, че всеки водач би искал да прочете.

  1. В коя екогрупа ще попадне моята кола?

Екогрупите, които от ИААА обявиха е ясно, че няма да съвпадат изцяло с тези в Европа. Това ни пречи с точност да отговорим на този въпрос. Това, което стана ясно при обявяването на петте групи беше, че всеки автомобил ще получи стикер, който ще показва степента на замърсяване в момента на проверка.

  1. Кой ще поставя новите екостикери?

Новите екостикери ще бъдат поставяни във всеки пункт за Годишен технически преглед (ГТП). По този начин се гарантира, че измерването на вредните емисии на всеки автомобил ще се случва ежегодно. Ако закупите нов автомобил, единствено тогава проверката ще бъде извършена от Пътна полиция.

Стикерът ще бъде лепен от вътрешната страна на предното стъкло и ще бъде точно зад огледалото за обратно виждане.

  1. Вече преминах през ГТП през 2021 година, как да получа стикер?

Ако вече сте преминали през ГТП пункт през 2021 г. година и следващата проверка е през 2022 година, тогава  трябва да ви бъде направена единствено проверка за замърсяване. Това отново трябва да се случи в ГТП пункт.

  1. Ще се съдържат ли лични данни в стикера и как ще се опазват те?

От новите стикери ще може да се научава не само екогрупата на автомобила, регистрационния номер и датата на извършен преглед. В него ще има чип, който ще дава много повече данни, а също и криптирана техническа информация за автомобила. До този чип обаче достъп ще има единствено МВР, пунктовете за ГТП и ИААА.

  1. Какво се случва в такъв случай, ако продам колата си?

Информацията, която е въведена в стикера се отнася единствено и само за автомобила. Никъде не се опоменава за собственик на автомобила, като това ще се установява по служебен ред. Ако се стигне до продажба и пререгистрация, тогава ще фигурират данните на новия собственик.

  1. Кои са градските зони, в които няма да се допускат автомобили?

Кметовете на различните населени места ще могат да избират в кои части на градовете могат да се допускат коли и в кои не. Това разбира се зависи изцяло от стикера на колата ви. Очаква се да има ограничения в периодите, в които се отчита повишено замърсяване на въздуха.

  1. Нужен ли ни е стикер, ако живеем в малко населено място?

Новите еко стикери ще бъдат поставяни на абсолютно всеки автомобил, който премине през пункт за ГТП.

  1. Как ще се контролира спазването на новото въведение?

Това ще се случва чрез камери. Те ще засичат за появата на нарушители и ще правят снимки, към които ще се прикрепя глоба. Към този момент камерите все още не отчитат този чип. При монтирането на допълнителните устройства обаче, ще започне следенето както за еко стикери, така и за пътни нарушения, за които може да се издаде електронен фиш.

  1. Ще поскъпне ли преминаването през пункт за ГТП?

Цената, която се предлага за ГТП зависи изцяло от пазара и всеки ГТП я определя сам. Потенциално увеличение може да има заради въвеждането на електронния чип. Също така допълнителната проверка за замърсяване на въздуха ще добави към работното време, необходимо за обслужването на един автомобил. Освен това от януари 2022 година всеки пункт ще бъде свързан електронната система на ИААА. ГТП-то ще изпраща криптирани съобщения и ще получава отговор за това дали автомобилът покрива изискванията и в коя екогрупа да бъде поставен.винетка

  1. Какви са мерките срещу измами при преминаване през пункт за ГДП?

Очаква се шансовете за измами да бъдат свалени до минимум през 2022 година, когато пунктовете и ИААА бъдат свързани с новата електронна система. При стартирането на един Годишен технически преглед моментално ще бъде отлепяна лепенката от предходния преглед.