Какво е AdBlue ?

carassist.bg

Системите за селективна каталитична редукция (SCR) в МПС-тата с дизелово гориво използват така нареченият разтвор AdBlue. Това е търговското име на бистра течност, която съдържа 32,5% урея и 67,5% дейонизирана вода.

Начинът, по който AdBlue ще помогне за опазването на околната ни среда, е чрез намаляването на емисиите на азотните оксиди (NOx). Именно те се създават при използването на дизеловите двигатели. Когато дизеловото гориво изгаря, то отделя именно NOx, а това от своя страна води до различни проблеми както за околната ни среда, така и за здравето на хората.

Идеята на производителите на AdBlue е разтворът да се инжектира в колата заедно с горивото и там то да се разпадне на амоняк. Тогава ще реагира с NOx и в газовете накрая ще има единствено образувал се безвреден азотен газ и водна пара. Именно този процес е кръстен „селективна каталитична редукция“ и тя може да намали образуването на NOx до 90%.

Именно фактът, че може да намали NOx, AdBlue ще помогне с опазването на въздуха в околната среда. Този разтвор вече масово се използва при камиони, автобуси и автомобили, а все повече държави изискват и дори задължават употребата му с цел предпазването на въздуха.