Политика за поверителност

за потребители на платформата CarAssist

Обща информация

Как използваме личните Ви данни
Нашата политика за поверителност обяснява как събираме, използваме, споделяме и защитаваме Вашите лични данни. Евентуални промени по политика, възникнали в бъдещ момент, ще публикуваме своевременно на нашия уебсайт.

Вашите права по отношение на личните Ви данни
В съответствие с българското законодателство, Вие можете да упражните следните права, свързани с обработваните от "Къстъмър, асистънс, рипеър енд сървисиз-КАРС" ООД данни:

 • да достъпите Вашите лични данни, които "Къстъмър, асистънс, рипеър енд сървисиз-КАРС" ООД обработва, и да получите копие от тях;
 • личните Ви данни да бъдат коригирани при неточност или когато данните са непълни;
 • да поискате данните Ви да бъдат заличени, когато са налице условията за това;
 • в определените от закона случаи да изискате обработката на личните Ви данни да бъде ограничена;
 • в определените от закона случаи да направите възражение срещу обработването на Вашите лични данни;
 • да упражните правото си на преносимост на данните и да поискате данните Ви да бъдат предоставени в структуриран, широко употребяван и машинно-четим формат;
 • когато обработването се извършва на основание Вашето съгласие, да оттеглите даденото съгласие по всяко време и без заплащането на каквито и да е такси да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни

Как можете да се свържете с нас?
Можете да се свържете с нас по електронна поща на адрес: info@carassist.bg

Обработване на Вашите лични данни

Контактна форма на уебсайта
Какви са личните данни, които събираме

 • Име и фамилия
 • Електронен адрес
 • Фирма/Организация (ако е приложимо)
 • Телефон за контакт

Защо събираме Вашите лични данни

 • За да можем да отговорим изчерпателно на Вашите запитвания, и да предоставим услугата, която упражняваме.

За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни

 • Личните Ви данни ще бъдат съхранени единствено за срока, който е необходим, за да Ви предоставим услугата, която упражняваме.
 • Въпреки това, в случай че Вашето запитване се отнася до съдебен или друг вид спор, е възможно да запазим личните Ви данни в срок от 5 години след изпълнение на услугата, поръчана от Вас.

С кого споделяме Вашите лични данни
Възможно е да споделим Ваши лични данни с:

 • ИТ компании, които отговарят за поддръжката на уебсайта и/или негови отделни функционалности.

Регистрация на съществуващи клиенти на уебсайта
Какви са личните данни, които събираме (в зависимост от избраната услуга те могат да варират):

 • Име и фамилия
 • Адрес на електронна поща
 • Телефонен номер
 • ДКН на МПС
 • Номер на полица
 • Данни за географско местоположение (в случай, че дадете своето съгласие за използването на тези данни)

Защо събираме Вашите лични данни

 • За да можем да Ви предоставим онлайн услугите, които предлагаме, и които целят да улеснят обслужването на Вас - нашите клиенти.
 • За да можем да Ви изпращаме известия, свързани с изтичащи СУМПС, ГТП, застрахователна полица, чрез sms съобщение или на електронен адрес.

На какво правно основание събираме Вашите лични данни

 • Вашето съгласие да обработваме личните Ви данни, когато сте избрали да ползвате наши услуги онлайн.
 • Изпълнение на договор, в случай че имаме подписан такъв.

 
Тази политика е осъвременена за последен път на 17.04.2020